Forfatterarkiv: elbjo

To av våre stipendiater disputerer 23. oktober

I dag er jeg stolt prosjektleder av GoBaN – to av våre doktorgradskandidater

Kristin Danielsen Wolf

og Marianne Ree disputerer i morgen 23 oktober på samme tid. Kristin ved OsloMet og Marianne ved UiS. Begge disputasene kan følges på zoom

Marianne Ree har hatt fokus på Barns medvirkning i barnehagen og Kristin har hatt fokus på foreldresamarbeid og foreldrenes syn på kvalitet.
Lykke lykke til begge to 🙂
Kristin sitt prosjekt kan dere lese om her:

Hva kjennetegner barnehager med høy kvalitet?

I en fersk ny rapport fra de kvalitative dybdestudiene i GoBaN, ledet av professor Marit Alvestad ved Universitetet i Stavanger, finner vi at barnegrupper med god kvalitet blant annet kjennetegnes av høy kompetanse hos personalet og flere av gruppene har to barnehagelærere. Videre framheves det at personalet har en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, læring og danning.

Rapporten finner dere her: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2630132

Nye publikasjoner!

Nye publikasjoner!

Vi i GoBaN har fått akseptert tre nye artikler i nivå 2-tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ), volum 26(1) 2018, som presenterer funn fra første del av studien med fokus på 0-3 åringer:

Seminar om viktigheten av longitudinelle studier i barnehageforskning

I november arrangerte GoBaN et saminar hvor pågående longitudinelle forskningsprosjekt innefor barnehagefeltet var samlet for kunnskapsutveksling og samarbeidsmuligheter. Vi var så heldig å ha med både ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt i Kunnskapsdepartementet (KD) og Forskningsdirektør Terje Ogden ved Atferdssenteret (styremedlem i FINNUT) – les omtale på forskningsrådets programsider:  http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Barnehageforskere_delte_erfaringer/1254002611390/p1253990820613