Hva skjer i GoBaN

Smått og stort om hva som foregår i GoBaN

Prosjektleder Elisabeth og stipendiat Ingrid Midteide Løkken var i april 2017 i Austin Texas og presenterte funn på SRCD (Society for Research in Child Development)

Tittel på presentasjonene:

Relations between structural quality characteristics and teacher-child interaction-quality in Norwegian ECEC

Applying an alternate scoring procedure and reorganization of indicators in the ITERS-R

Lenke til konferansens hjemmeside: http://www.srcd.org/meetings/biennial-meeting

Elisabeth Bjørnestad og Anne-Grethe Baustad presenterer funn på EECERA (European Early Childhood Education Research association) i Dublin 2016

Lenke til konferansens hjemmeside: http://www.eecera.org/