Hjem

GoBaNs andre stipendiat, Erik Eliassen, disputerer fredag 31. august 2018!

For mer informasjon se her 

Hva er GoBaN?

GoBaN (“Gode barnehager for barn i Norge”) er Norges største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet og vil undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling. Prosjektet vil studere hvordan barns utvikling, trivsel, lek og læring avhenger av forhold i hjemmet, alder ved barnehagestart, og hvilken barnehage de begynner i, med et særlig fokus på marginaliserte barn.

Prosjektet er en longitudinell studie som følger ca. 1200 barns liv i barnehagen og deres barnehager over fire år, fra barna er to år til de begynner på skolen, med en mulig forlengelse videre fremover i utdanningsforløpet. 

GoBaN er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Nord Universitet, m.fl., og er finansiert av Forskningsrådet.

 

Logo - til hjemmeside (HiOA, HSN, UiS, UN, FR)

Les mer