Tilgjengelighetserklæring

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

goban.no tar universell utforming på alvor. Gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik, slik at brukeropplevelsen blir best mulig. Publisistene på goban.no for jevnlig opplæring og veildedning i hvordan publisere universelt utforma innhold

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av goban.no noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?

Ta kontakt med oss på:

E-post: elbjo@oslomet.no