Forskning

Publikasjoner

  • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Til de minste barnas beste: Hva framhever forskningen som viktige kvalitetsindikatorer for null- til treåringer i barnehagen? Barnehagefolk 2012 (3) s. 40-43

Formidling