GoBaN-skole

GoBaN prosjektet har fått midler til å følge opp studien i skolen.

GoBaN-skole er i oppstartsfasen, følg med på disse sidene for oppdateringer om prosjektet.

Her har vi lagt ut et webinar der forskergruppen presenterer prosjektet og svarer på innsendte spørsmål fra foresatte som deltar i GoBaN.

Er du deltaker i GoBaN?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller har behov for hjelp med samtykkeskjema.

Epost: goban@oslomet.no

Prosjektleder: Elisabeth Bjørnestad – elbjo@oslomet.no – mobil 95 16 20 17 – jobbtelefon 67 23 74 19

Adminstrativ koordinator GoBaN: Thomas Finnøy Trouiller – thomasfi@oslomet.no – mobil 90080566

Foreløpig henviser vi videre til fanen GoBaN-barnehage for mer informasjon om publikasjoner og GoBaN-prosjektet generelt.