Elisabeth Bjørnestad

Bilde Elisabeth 2Elisabeth Bjørnestad er prosjektleder i forskningsprosjektet GoBaN. Hun er førsteamanuensis og post doc. i barnehagepedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. Hun er spesielt opptatt av barnehage- og klasseromsforskning og har i en årrekke forsket på overgangen barnehage-skole. Bjørnestad har også være tidsskriftansvarlig og redaktør i Nordisk barnehageforskning, samt redaktør i Norsk pedagogisk tidsskrift.

elbjo@oslomet.no

 

Utvalgte publikasjoner 

  • Bjørnestad, Elisabeth og Os, Ellen (2018) Assessing Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal, 26:1 
  • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Undersøkelse av støtte i samspill mellom små barn. Et  kritisk blikk på ITERS-R skalaen. I Tona Gulpinar, Leif Hernes and Nina Winger (red). Blikk   for barnehage. Fagbokforlaget. Oslo
  • Bjørnestad, Elisabeth (2014). Circle Time as Whole-Class Teaching – Features, Form, and Content: A New Teaching Method in Norwegian and Swedish Lower Primary Classroom. I E. Bjørnestad and J. Heldal Stray: New Voices in Norwegian Educational Research. Rotterdam: Sense Publishers. p.111-126
  • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Johansson, Jan-Erik; Os, Ellen (2013).Metodiske idealkrav og nødvendige tilpasninger. (Methodological challenges and adaptions) Technical Paper www.goban.no
  • Bjørnestad, Elisabeth og Os, Ellen (2012).Til de minste barnas beste: Hva framhever forskningen som viktige kvalitetsindikatorer for null- til treåringer i barnehagen?. Barnehagefolk (3) s.40-43
  • Bjørnestad, Elisabeth;Pramling Samuelsson, Ingrid;Bae, Berit;Gulbrandsen, Lars;Johansson, Jan-Erik;Løberg, Hege;Os, Ellen (2012). Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år? En forskningsoversikt.. Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Bjørnestad, Elisabeth (2008). Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förkoleklasser”. Dr. avhandling, Universitetet i Oslo.
  • Bjørnestad, Elisabeth (2005). Hvordan forstå tradisjonsmøtet mellom barnehage og skole på 1.trinn?. Norsk pedagogisk tidsskrift.
  • Se Cristin for oversikt over all publisering og formidling