Ida Julie Westheimer

Ida Julie Westheimer

Ida Julie Westheimer – datainnsamler i Oslo og Akershus

ida-julie.westheimer@hioa.no

Ida Julie Westheimer er utdannet førskolelærer og har master i folkehelsevitenskap. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage. Ida begynte å jobbe som datainnsamler i GoBaN-prosjektet i mars, 2016.