Ingrid Midteide Løkken

Ingrid BildePh.D.-stipendiat
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Institutt for pedagogikk.
Tlf: 93 46 06 36
E- post: ingrid.lokken@hbv.no

Ingrid Midteide Løkken er doktorgradskandidat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun startet sitt ph.d- arbeid i januar 2014 med opptak på Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap på programmet «Pedagogiske ressurser i skole og barnehage».  Ingrid forsker på sammenhengen mellom relasjonskvalitet, og barns sosiale og emosjonelle utvikling. Ingrid har bakgrunn som førskolelærer med lang erfaring fra barnehagen som styrer og pedagogisk leder. Hun har også erfaring fra undervisning på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark.

 

Utvalgte publikasjoner: 

  • Løkken, Ingrid V. Midteide; Gradovski, Mikhail (2014). Barnehagen som lærende organisasjon: bruk av nære læringsformer som veiledning og simulatortrening i forhold til kompetanseutviklingen for assistentene. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.
  • Gradovski, Mikhail and Løkken, Ingrid Midteide (2015) Chronotopic Thresholds, Reflection, and Transformation of Supervision Experiences for Preschool Assistants in Norwegian Preschools. I: International Journal of Early Childhood  Issue 2, Special Issue: Bringing Dialogism to Bear in the Early Years pp 331-345, Springer.
  • Masteroppgave: Relasjonskompetanse- fem barnehagestyreres forståelse av begrepet. https://www.duo.uio.no/handle/10852/30492