Lars Gulbrandsen

Lars GulbrandsenLars Gulbrandsen

Forsker I, professor II, cand.polit., dr.philos.
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Tlf: 92 48 32 41
Epost: lars.gulbrandsen@nova.no

Lars Gulbrandsen er født i 1946. Han er dr. philos fra 1982 og forsker ved forskningsinstituttet NOVA. Han har forsket på barnehager siden slutten av 1970-tallet. De første årene arbeidet han særlig med barnehagepolitikk, utbygging, tilbud, etterspørsel og fordeling av plasser. De siste 15 årene har han særlig arbeidet med barnehagekvalitet og barnehagens personale. Han har deltatt i evaluerings- og utredningsarbeid innenfor sektoren som Kontaktstøtteevalueringen fra 2001, NOKUT-evalueringen av førskolelærerutdanningen fra 2010 og barnehagelovutvalget (Øie-utvalget) fra 2012. Fra 2012 til mars 2016 var han leder for GoBaN-prosjektet. Han er fortsatt tilknyttet dette prosjektet som rådgiver og veileder.


Utvalgte publikasjoner

Barnehagepersonalets utdanning og kompetanse.
Gulbrandsen, L. (2009)
I Utdanning 2009 – læringsutbytte og kompetanse. Statistiske analyser 111. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå, s. 131-147

Barnehageplass – fra unntak til regel
Gulbrandsen, L. (2007)
I Raabe, M. (red.): Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring. Statistiske analyser 90. Oslo: SSB, s. 50-68

En uventet vending – offentlig barneomsorg etter kontantstøtten.
Ellingsæter, A.L. & Gulbrandsen, L. (2007)
Tidsskrift for velferdsforskning, 10(3):168-180

Closing the Childcare Gap: The Interaction of Childcare Provision and Mothers´Agency in Norway.
Ellingsæter, A.L. & Gulbrandsen, L. (2007)
Journal of Social Policy, 36(4):649-669

Ellingsæter, A.L. & Gulbrandsen, L. (2005)
I Brandth, B., Bungum, B. & Kvande, E. (red.): Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 159-182

Mangel på førskolelærere – et evig tilbakevendende problem.
Gulbrandsen, L. (2005)
Søkelys på arbeidsmarkedet, (1):11-18

Data og statistikk i barnehagesektoren.
Gulbrandsen, L. (2005)
Klar, ferdig, gå. Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren. BFD. 8. mars 2005

Forskning om barnehager. Kunnskapsstatus
Gulbrandsen, L., J-E. Johanson & R.D. Nilsen (2002)
Oslo: Norges forskningsråd. Kultur og samfunn

Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv
Gulbrandsen, L. og T. Hellevik (1998)
Samfunnsspeilet, 12(5):17-23