Marianne Ree Særheim

Marianne Ree SærheimMarianne Ree Særheim – Stipendiat (UiS)

marianne.r.serheim@uis.no

Marianne Ree Særheim er utdannet barnehagelærer og har jobbet mange år som pedagogisk leder. Hun er nå ansatt ved universitetet i Stavanger der hun har et phd. stipendiat innenfor programmet utdanningsvitenskap. Hennes engasjement har vært det relasjonelle, og hvordan kvaliteten her virker inn på barnas trivsel, utvikling og læring. Dette vil også være sentralt i hennes studie om hvordan interaksjonskvalitet virker inn på barns muligheter for å medvirke i barnehagens hverdagsaktiviteter.