Marit Alvestad

Marit Alvestad er professor ved Universitetet i Stavanger.

marit.alvestad@uis.no

 

 

 

 

 

Utvalgte publikasjoner

 • Alvestad, M. & Breiehagen, T., Moser,T. Brekke, Mørreaunet, i samarbeid med Sevatdal, H.,  Sandseter, Thorsby Jansen, T., Østerem, S. & Ianke Mørkeseth, E (2008) Hvordan og hvor he løftes kompetansen i barnehagen? I Guldahl, T. M.Lillemyr O.F. & Rønning, F. (red.) (2008). FoU i praksis. Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, NTNU, HiST, HiNT & DMMH, 24.-25. april 2007. PPU serien 2008 (s. 375-380).
 • Alvestad, M. Johansson, J-E., Moser, T.  & Søbstad, F. (2009). Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 2, nr. 1, 39-55.
 • Alvestad, M., Duncan, J. & Berge, A. (2009). Atearoa New Zealand preschool teachers’ understandings of some aspects of educational planning and work related to the National Curricula Te Wãriki. New Zealand NZ Journal of Teachers’ Work, Vol 6, Issue 1, 3-19.
 • Alvestad, M. & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om sider ved læring i planlegging og praksis – sett i relasjon til den nasjonale læreplanen. Nordisk Barnehageforskning, vol 2, nr.2 , 57-68.
 • Abrahamsen, G., Alvestad, M. , Berge, A. Grindland, B., Johansson,E, Röthle,M., Sageidet, B. (2009). Gode barnehager er bra –  også for de yngste. Kronikk i Stavanger Aftenblad 20.11.09. (25).
 • Lohmander, Karlson, M. Vandenbroeck, M., Pirard, F. Peeters, J., Alvestad, M. (2009). New Developments: New Developments in Belgian childcare policy and practice. Early Childhood edcuation and care policy in Norway. European Early Childhood Education Research Journal, Vol 1, no 3, 407-424.
 • Alvestad, M. Johansson, E. Moser, T. Johansson, J-E. & Lillemyr, OF. (2010). Omsorg lek og læring i barnehagen – en helhetlig tilnærming. Kronikk i Stavanger Aftenblad 29.04.10. (24).
 • Jernes, M., Alvestad, M. & Sinnerud,M. (2010). ”Er det bra, eller?” En studie om førskolelæreres erfaringer og synspunkter på digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning, vol 3.no 3, 115-131.
 • Alvestad, M. (2010). Perspektiver på læring i barnehagen. I Kvello, Ø. (red.) Barnas barnehage 1. Målsettinger, føringar og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag s.101-117.
 • Vassenden, A., Thygesen, J., Brosvik Bayer, S., Alvestad, M. & Abrahamsen, G. (2011). Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Stavanger: Rapport IRIS  2011/029. (http://www.kunnskapsdepartementethttp://www.iris)
 • Alvestad, M. (2011). You can learn something every day! Childerne talk about learning in kindergarten – traces of learning cultures. International Journal of Early Childhood, vol 43(3), 291-304.
 • Alvestad, M. (2012). Førskolelærere om læring i barnehagen – spor av læringskulturer. I T. Vist, T. & M. Alvestad (red.). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (67-89).
 • Abrahamsen, G., Alvestad, M., Vassenden, A & Thygesen, J.  (2012). Perspektiver på kvalitet i barnehagen.BARN nr. 2, 2-22.