Rasmus Kleppe

rasmus bloggRasmus Kleppe er doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Kanvas. Han følger doktorgradsprogrammet for Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved HiOA og er tilknyttet GoBaN gjennom sitt prosjekt om barns risikolek i alderen 1 til 3 år. Rasmus har jobbet ti år i barnehage og har en master i pedagogikk fra Universitet i Oslo.

 

rasmus.kleppe@hioa.no