Ukategorisert

To av våre stipendiater disputerer 23. oktober

Publisert den

I dag er jeg stolt prosjektleder av GoBaN – to av våre doktorgradskandidater Kristin Danielsen Wolf og Marianne Ree disputerer i morgen 23 oktober på samme tid. Kristin ved OsloMet og Marianne ved UiS. Begge disputasene kan følges på zoom Marianne Ree har hatt fokus på Barns medvirkning i barnehagen og Kristin har hatt fokus […]

Ukategorisert

Ny publisering – interaksjonskvalitet

Publisert den

Dere finner den nyeste publiseringen fra GoBaN i Scandinavian Journal of Educational Research I denne artikkelen setter vi fokus på samspillskvaliteten i småbarnsgrupper Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1639813    

Ukategorisert

Seminar: Reorganizing standardized ECEC-quality measures

Publisert den

Ta turen ned til HIOA den 8. november hvis du er opptatt av kartleggingsverktøy og hvordan de best kan benyttes og tilpasses ulike nasjonale og kulturelle kontekster. Vi får besøk av prof. John Sideris fra University of Southern California Mer informasjon og påmelding til  seminaret/worksop finner du her:http://www.hioa.no/eng/Events/Seminar-Reorganizing-standardized-ECEC-quality-measures

Ukategorisert

Nye publikasjoner!

Publisert den

Nye publikasjoner! Vi i GoBaN har fått akseptert tre nye artikler i nivå 2-tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ), volum 26(1) 2018, som presenterer funn fra første del av studien med fokus på 0-3 åringer: