Nyheter

Formidling av foreløpige resultater

Publisert den

GoBaN og vårt samarbeidsprosjekt, Blikk for Barn, arrangerer/deltar på regionale konferanser for å presentere foreløpige funn fra undersøkelsene. Arrangementene vil avholdes i januar og februar 2016. Målgruppen er alle som jobber i barnehage eller innenfor barnehagesektoren. Vi ser frem til spennende dager med presentasjoner og tilbakemeldinger fra barnehagefeltet. Her følger lenker til påmeldingsider for de […]

Nyheter

Bra nok? konferanse om perspektiver på kvalitet, 26-27 oktober

Publisert den

26-27 oktober avviklet GoBaN i samarbeid med prosjektet Blikk for barn en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, med presentasjon av foreløpige resultater av prosjektene. Målgruppe:  forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren. Programmet kan du lese her

Nyheter

GoBaN fremheves i OECD-rapport

Publisert den

OECD rapporten Early Childhood Education and Care Policy Review Norway fremmer mer fokus og forskning på prosesskvalitet i norske barnehager og hvor  GoBaN blir framhevet som et eksempel på forskningsprosjekter  OECD etterspør.  https://www.regjeringen.no/contentassets/ee68f4c948b64c1fbc45baa91f288472/oecd-norway-ecec-review_final_web.pdf  

Nyheter

Ny vitenskapelig assistent i GoBaN

Publisert den

Vi ønsker vår nytilsatte vitenskapelige assistent Maren Meyer Hegna velkommen som medarbeider på prosjektet. Maren vil i hovedsak ha ansvaret for klargjøring av datasett, samt koordinere deler av datainnsamlingen.