Kategoriarkiv: Nyheter

Nye publikasjoner!

Vi i GoBaN har fått akseptert tre nye artikler i nivå 2-tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ), volum 26(1) 2018, som presenterer funn fra første del av studien med fokus på 0-3 åringer:

  • Elisabeth Bjørnestad & Ellen Os: Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R
  • Erik Eliassen, Henrik D. Zachrisson & Edward Melhuish: Cognitive development and ECEC Quality
  • Joakim Evensen Hansen & Marit Alvestad: Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian Kindergartens

Formidling av foreløpige resultater

GoBaN og vårt samarbeidsprosjekt, Blikk for Barn, arrangerer/deltar på regionale konferanser for å presentere foreløpige funn fra undersøkelsene. Arrangementene vil avholdes i januar og februar 2016. Målgruppen er alle som jobber i barnehage eller innenfor barnehagesektoren. Vi ser frem til spennende dager med presentasjoner og tilbakemeldinger fra barnehagefeltet.

Her følger lenker til påmeldingsider for de ulike regionale arrangementene;

Oslo og Akershus 07.01.16 – www.fylkesmannen.no

Oslo og Akershus 21.01.16 – www.fylkesmannen.no

Stavanger 03.02.16 – www.uis.no

Vestfold 10.02.16 – www.hbv.no

Harstad og Tromsø 18-19.02.16 – www.fylkesmann.no

Ta kontakt med oss eller de lokale arrangørene dersom du har spørsmål.

Bra nok? konferanse om perspektiver på kvalitet, 26-27 oktober

26-27 oktober avviklet GoBaN i samarbeid med prosjektet Blikk for barn en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, med presentasjon av foreløpige resultater av prosjektene. Målgruppe:  forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren. Programmet kan du lese her

Seminar om viktigheten av longitudinelle studier i barnehageforskning

I november arrangerte GoBaN et saminar hvor pågående longitudinelle forskningsprosjekt innefor barnehagefeltet var samlet for kunnskapsutveksling og samarbeidsmuligheter. Vi var så heldig å ha med både ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt i Kunnskapsdepartementet (KD) og Forskningsdirektør Terje Ogden ved Atferdssenteret (styremedlem i FINNUT) – les omtale på forskningsrådets programsider:  http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Barnehageforskere_delte_erfaringer/1254002611390/p1253990820613

Ny vitenskapelig assistent i GoBaN

Vi ønsker vår nytilsatte vitenskapelige assistent Maren Meyer Hegna velkommen som medarbeider på prosjektet. Maren vil i hovedsak ha ansvaret for klargjøring av datasett, samt koordinere deler av datainnsamlingen.