Kategoriarkiv: Nyheter

Nye publikasjoner!

Vi i GoBaN har fått akseptert tre nye artikler i nivå 2-tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ), volum 26(1) 2018, som presenterer funn fra første del av studien med fokus på 0-3 åringer:

  • Elisabeth Bjørnestad & Ellen Os: Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R
  • Erik Eliassen, Henrik D. Zachrisson & Edward Melhuish: Cognitive development and ECEC Quality
  • Joakim Evensen Hansen & Marit Alvestad: Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian Kindergartens

Hva kjennetegner barnehager med høy kvalitet?

I en fersk ny rapport fra de kvalitative dybdestudiene i GoBaN, ledet av professor Marit Alvestad ved Universitetet i Stavanger, finner vi at barnegrupper med god kvalitet blant annet kjennetegnes av høy kompetanse hos personalet og flere av gruppene har to barnehagelærere. Videre framheves det at personalet har en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, læring og danning.

Rapporten finner dere her: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2630132

Formidling av foreløpige resultater

GoBaN og vårt samarbeidsprosjekt, Blikk for Barn, arrangerer/deltar på regionale konferanser for å presentere foreløpige funn fra undersøkelsene. Arrangementene vil avholdes i januar og februar 2016. Målgruppen er alle som jobber i barnehage eller innenfor barnehagesektoren. Vi ser frem til spennende dager med presentasjoner og tilbakemeldinger fra barnehagefeltet.

Her følger lenker til påmeldingsider for de ulike regionale arrangementene;

Oslo og Akershus 07.01.16 – www.fylkesmannen.no

Oslo og Akershus 21.01.16 – www.fylkesmannen.no

Stavanger 03.02.16 – www.uis.no

Vestfold 10.02.16 – www.hbv.no

Harstad og Tromsø 18-19.02.16 – www.fylkesmann.no

Ta kontakt med oss eller de lokale arrangørene dersom du har spørsmål.

Bra nok? konferanse om perspektiver på kvalitet, 26-27 oktober

26-27 oktober avviklet GoBaN i samarbeid med prosjektet Blikk for barn en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, med presentasjon av foreløpige resultater av prosjektene. Målgruppe:  forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren. Programmet kan du lese her

Seminar om viktigheten av longitudinelle studier i barnehageforskning

I november arrangerte GoBaN et saminar hvor pågående longitudinelle forskningsprosjekt innefor barnehagefeltet var samlet for kunnskapsutveksling og samarbeidsmuligheter. Vi var så heldig å ha med både ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt i Kunnskapsdepartementet (KD) og Forskningsdirektør Terje Ogden ved Atferdssenteret (styremedlem i FINNUT) – les omtale på forskningsrådets programsider:  http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Barnehageforskere_delte_erfaringer/1254002611390/p1253990820613

Ny vitenskapelig assistent i GoBaN

Vi ønsker vår nytilsatte vitenskapelige assistent Maren Meyer Hegna velkommen som medarbeider på prosjektet. Maren vil i hovedsak ha ansvaret for klargjøring av datasett, samt koordinere deler av datainnsamlingen.