Nyheter

Hva kjennetegner barnehager med høy kvalitet?

Publisert den

I en fersk ny rapport fra de kvalitative dybdestudiene i GoBaN, ledet av professor Marit Alvestad ved Universitetet i Stavanger, finner vi at barnegrupper med god kvalitet blant annet kjennetegnes av høy kompetanse hos personalet og flere av gruppene har to barnehagelærere. Videre framheves det at personalet har en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, […]

Nyheter

Formidling av foreløpige resultater

Publisert den

GoBaN og vårt samarbeidsprosjekt, Blikk for Barn, arrangerer/deltar på regionale konferanser for å presentere foreløpige funn fra undersøkelsene. Arrangementene vil avholdes i januar og februar 2016. Målgruppen er alle som jobber i barnehage eller innenfor barnehagesektoren. Vi ser frem til spennende dager med presentasjoner og tilbakemeldinger fra barnehagefeltet. Her følger lenker til påmeldingsider for de […]

Nyheter

Bra nok? konferanse om perspektiver på kvalitet, 26-27 oktober

Publisert den

26-27 oktober avviklet GoBaN i samarbeid med prosjektet Blikk for barn en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, med presentasjon av foreløpige resultater av prosjektene. Målgruppe:  forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren. Programmet kan du lese her

Nyheter

GoBaN fremheves i OECD-rapport

Publisert den

OECD rapporten Early Childhood Education and Care Policy Review Norway fremmer mer fokus og forskning på prosesskvalitet i norske barnehager og hvor  GoBaN blir framhevet som et eksempel på forskningsprosjekter  OECD etterspør.  https://www.regjeringen.no/contentassets/ee68f4c948b64c1fbc45baa91f288472/oecd-norway-ecec-review_final_web.pdf  

Nyheter

Seminar om viktigheten av longitudinelle studier i barnehageforskning

Publisert den

I november arrangerte GoBaN et saminar hvor pågående longitudinelle forskningsprosjekt innefor barnehagefeltet var samlet for kunnskapsutveksling og samarbeidsmuligheter. Vi var så heldig å ha med både ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt i Kunnskapsdepartementet (KD) og Forskningsdirektør Terje Ogden ved Atferdssenteret (styremedlem i FINNUT) – les omtale på forskningsrådets programsider:  http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Barnehageforskere_delte_erfaringer/1254002611390/p1253990820613

Nyheter

Ny vitenskapelig assistent i GoBaN

Publisert den

Vi ønsker vår nytilsatte vitenskapelige assistent Maren Meyer Hegna velkommen som medarbeider på prosjektet. Maren vil i hovedsak ha ansvaret for klargjøring av datasett, samt koordinere deler av datainnsamlingen.