Nyheter

Hva kjennetegner barnehager med høy kvalitet?

I en fersk ny rapport fra de kvalitative dybdestudiene i GoBaN, ledet av professor Marit Alvestad ved Universitetet i Stavanger, finner vi at barnegrupper med god kvalitet blant annet kjennetegnes av høy kompetanse hos personalet og flere av gruppene har to barnehagelærere. Videre framheves det at personalet har en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, læring og danning.

Rapporten finner dere her: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2630132